WELKOMKINDEREN NASCHOOLSE SPORTVOLWASSENEN SPORT OP MAATINSCHRIJVEN & INLOGGENOVER SPORT'SCOOLCONTACT

Welkom

- Nieuws
- Nieuwsarchief
- Privacy- en cookiebeleid
Naschoolse sport
Sport op Maat

Schrijf je nu in!

Inschrijven Sport op MaatSchrijf je nu in voor Sport op Maat

Nieuwsarchief

OP 2 DECEMBER 18.00 UUR BEGINT
INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE

PERIODE NASCHOOLSE SPORT!

Momenteel doen bijna 250 kinderen van basisscholen uit Gilze en Rijen mee aan het uitgebreide programma naschoolse sport van Sport'sCool. Dit programma loopt tot aan de kerstvakantie. Vanaf 19 januari 2015 gaat een nieuw programma draaien dat dan 20 weken bevat en (vanwege feestdagen en vakanties) doorloopt tot 26 juni 2015. Het inschrijven voor dit voorjaarsprogramma begint op DINSDAG 2 DECEMBER 2014 OM 18.00 UUR. Zorg dat je dan meteen achter de computer zit, want sommige groepen zitten al na enkele minuten vol!

Wil je weten welke sporten voor welke scholen worden aangeboden? Ga dan snel naar de pagina per school. Daar vind je alle informatie hierover.

WACHTLIJST!!

Als je toch te laat bent en daardoor inschrijven voor de gewenste groep geblokkeerd is, kun je voor het eerst ook inschrijven op een wachtlijst met een onbeperkte omvang. Indien later deelnemers uit de groep met ingeschreven kinderen uitvallen, zullen wij de hoogst geplaatsten op de wachtlijst benaderen om alsnog te gaan meedoen. Ook proberen we een tweede parallelgroep te starten in dezelfde sport, indien er voldoende belangstellenden voor die groep op de wachtlijst staan. Uiteraard zullen wij de eigen bijdrage niet incasseren, als je uiteindelijk toch niet aan een sportgroep geholpen kunt worden.

Master'sCool geeft groep over
aan hockeyclub Gilze-Rijen

Sinds september 2013 heeft Sport'sCool al twee keer een aangepast sportprogramma georganiseerd voor deelnemers die uit een beweegprogramma voor diabetespatiënten afkomstig zijn. In het voorjaar van 2013 heeft er een derde beweegprogramma gedraaid. De groepen van deze drie beweegprogramma's gaan na de zomervakantie verder onder de vlag van de hockeyclub Gilze-Rijen. Onder dat bestuur ontstaat een mooie groep gelijkgestemde oudere sporters (ongeveer 25 personen) die twee keer per week allerlei sporten blijven beoefenen. Eén keer per week in de sportzaal en één keer per week op het sportveld van de hockeyclub. Als u denkt 'daar pas ik ook wel bij' en 'dit is een mooie kans voor mij om ook te gaan sporten' meld u dan aan! Dat kan ook via Sport'sCool. Mail naar sportscoolsecretaris@gmail.com of bel naar de secretaris Martin Gommers: 06-20011698.

Op 14 januari 2013 hervat Sport'sCool met 18 groepen

De teller aan deelnemers voor de volgende periode van het naschoolse programma van Sport'sCool staat op 232. Daar komen nog kinderen bij, want diverse kinderen en ouders maken nog gebruik van de mogelijkheid van na-inschrijving bij de groepen die nog niet vol zitten.

Serious Request ook in tweede week
succesvol bij Sport'sCool

Ook in de tweede week kwamen vele papa's, mama's, broertjes, zusjes en anderen op bezoek bij onze Sport'sCool-deelnemers. In totaal hebben de Sport'sCool-acties voor Serious Request bijna 550 euro opgeleverd. Alle bezoekers en deelnemers: bedankt voor jullie inzet!

Nog 1 week om in te schrijven om mee
te doen aan Sport'sCool!

Vandaag, zaterdag 15 december, zijn twee van de drie weken van de inschrijfperiode van Sport'sCool voorbij. Zaterdag 22 december is de laatste kans om je aan te melden voor deelname aan een naschoolse sportactiviteit in de periode van 14 januari tot half juni.

De inschrijvingen liepen meteen erg hard. Na het eerste weekend waren er al meer dan 100 inschrijvingen en nu is de 200-grens al gepasseerd. Er is echter nog in vele groepen ruimte om in te schrijven.

Afgelopen week Sport'sCool levert
260 euro op voor Serious Request!

De eerste week waarin Sport'sCool zich inzet voor Serious Request heeft 260 euro opgeleverd. Ook de komende week staan de -laatste- trainingen van dit blok in het teken van de inzameling voor dit goede doel.
Daarmee haakt Sport'sCool op het initiatief van de gemeente om met sportieve activiteiten de inwoners van Gilze en Rijen in beweging te krijgen en tegelijk geld voor het goede doel in te zamelen. Die inzameling is bestemd voor de actie Serious Request van de landelijke radiozender 3FM. Jaarlijks organiseert deze zender in de weken vóór Kerstmis een grootse inzamelingsactie ter bestrijding van een stille ramp. Speciaal doel dit jaar is de wereldwijde strijd tegen babysterfte.
De inhaak van Sport’sCool noemen we ‘Join in Sport’sCool’ en gaat als volgt:
ALLE KINDEREN DIE MEEDOEN AAN SPORT’SCOOL KUNNEN IN DE LAATSTE TWEE WEKEN VAN DEZE PERIODE (DUS VAN 10 TOT EN MET 21 DECEMBER) EEN FAMILIELID MEEBRENGEN.
Een familielid dat komt kijken moet hiervoor € 2 betalen voor het goede doel. Een familielid dat meedoet met het sporten (en dat willen we het liefst) betaalt maar € 1 en voor hen lapt het bestuur van Sport’sCool ook een euro voor het goede doel. Uiteraard mag u in de speciale SRS-collectebus nog een aanvullende eigen bijdrage storten. Alle betalingen gaan dus contant. Onder een familielid verstaan we een ouder, broer/zus, oom/tante of opa/oma. Allemaal van harte welkom!!!
DUS ALS U EENS WILT ZIEN HOEVEEL UW KIND BIJ SPORT’SCOOL GELEERD HEEFT EN TEGELIJK HET GOEDE DOEL WILT STEUNEN, KOM DAN MET UW KIND MEE NAAR DE TRAINING OF ORGANISEER DAT EEN FAMILIELID MEEGAAT!! HET ZOU FIJN ZIJN (NIET VERPLICHT) ALS U UW KOMST TEVOREN MELDT AAN DE TRAIN(ST)ER.
Als u wilt bijhouden hoeveel geld deze actie opbrengt, kunt u dat zien via de website www.kominactie.nl/gemeentegilzeenrijenof via de eigen website van Sport’sCool.

Sport'sCool in januari 2013 ook
op De Wildschut en Gerardus Majella

Sport'sCool breidt het naschoolse sportprogramma uit naar de basisscholen De Wildschut in Gilze en Gerardus Majella in Hulten. Daardoor kunnen in het nieuwe jaar ook kinderen van deze scholen dicht bij huis direct na schooltijd een uurtje sporten. In mei sluit ook de Sint Anna-school aan, als die school dan terugkeert naar de nieuwe accommodatie in Molenschot. Daarna doen alle negen basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen mee aan Sport'sCool. Het aanbod per school leest u op de eigen Sport'sCool-pagina van iedere school.

Straks 24 groepen in nieuwe periode?

Als het nieuwe programma op 1 december wordt opengesteld voor inschrijving, geldt voor 24 verschillende trainingsgroepen in 10 takken van sport. Of die vanaf 14 januari ook allemaal van start gaan, hangt af van het aantal inschrijvingen. Sport'sCool hanteert voor de meeste groepen een ondergrens van 6 inschrijvingen en een bovengrens van 16 deelnemers.

Op de scholen van het eerste uur (De Brakken, Sint Jozef, Vijf Eiken) is het straks wederom mogelijk om op vier dagen in de week naschools te sporten. Voor de Burgemeester Van Mierlo-school en De kring probeert Sport'sCool te groeien naar drie groepen per week. In Gilze ontstaat op De Bolster ook een aanbod van vier dagen per week hetgeen een verdubbeling van het aanbod van dit moment zou betekenen. De Wildschut in Gilze kan hier als nieuwe deelnemer van meeprofiteren, omdat die school meteen op drie weekdagen kan inhaken. Voor de Gerardus Majellaschool in Hulten begint Sport'sCool bescheiden met één groep. Later in het jaar (in mei) volgt een proefproject met twee groepen op de Sint Anna-school in Molenschot.

Sport'sCool dit najaar met 224 deelnemers

Met precies 224 basisschoolkinderen van zes verschillende basisscholen draait Sport'sCool in het najaar van 2012 het naschoolse sportprogramma.

Die 224 inschrijvingen kwamen hoofdzakelijk tot stand in de normale inschrijvingsperiode in juni 2012. Maar ook in de eerste weken van het nieuwe schooljaar kwamen er nog enkele tientallen deelnemers bij. De magische grens van 200 inschrijvingen werd al in de zomervakantie gepasseerd.
Eigenlijk had Sport'sCool nog 4 inschrijvingen meer. Vier kinderen konden echter niet worden geplaatst, omdat zij inschreven voor een sport waarvoor te weinig belangstelling bleek te zijn. Ook met extra wervingspogingen aan het begin van het schooljaar 2012-2013 is het niet gelukt deze groepen alsnog van de grond te krijgen.

Sport'sCool draait nu met 18 groepen!!

Die 224 deelnemers trainen vanaf 13 augustus wekelijks vanuit 6 basisscholen in 9 takken van sport.
Dat zijn voetbal, hockey, basketbal, volleybal, handbal, tennis, badminton, streetdance en All Sports (combinatie van sporten voor de jongste deelnemers). Op de pagina's per school 

Sport'sCool Promotiefilm