WELKOMKINDEREN NASCHOOLSE SPORTVOLWASSENEN SPORT OP MAATINSCHRIJVEN & INLOGGENOVER SPORT'SCOOLCONTACT

Over Sport'Scool

- De naam Sport'sCool
- Sport'sCool in beeld
Naschoolse sport
Sport op Maat

Schrijf je nu in!

Inschrijven Sport op MaatSchrijf je nu in voor Sport op Maat

Over Sport'Scool

Wie of wat is Sport’sCool?

Sinds 2 januari 2012 bestaat de Stichting Sport’sCool. De stichting is opgericht door enkele mensen van basisscholen en de gemeente Gilze en Rijen. Met Sport’sCool geven ze een formele basis onder een nieuw initiatief waarin op termijn enkele honderden basisschoolleerlingen naschools kunnen sporten. Niet voor een jaartje maar voor vele jaren.

kraamkamer bij de gemeente
De kraamkamer van Sport’sCool staat bij de gemeente. De gemeente Gilze en Rijen trekt er hard aan om meer inwoners aan het sporten te krijgen en om hen ook voldoende te laten sporten. Voor dat laatste hanteert de gemeente de beweegnorm die zegtdat kinderen tot en met 18 jaar dagelijks (dus 7 dagen per week!) een uur per dag matig intensief moeten bewegen. Dat gaat dus verder dan van en naar school fietsen of wandelen.

Uiteraard hebben de kinderen gymlessen en gaan veel kinderen naar sportclubsMaar dan nog halen de meesten de beweegnorm niet. Er liggen vooral kansen in het naschools sporten. In het tijdvak direct na schooltijd tot ongeveer half zes ’s middags doen weinig kinderen aan sport.

De Vijf Eiken als pionier
De initiatiefnemers zagen in Rotterdam een mooi voorbeeld van hoe effectief dat tijdvak voor alle partijen kan worden opgevuld. Daar gebeurt dat met de schoolsportvereniging, in Gilze en Rijen is Sport’sCool de variant die beter past bij de aard en de schaal van de gemeente Gilze en Rijen.

Basisschool de Vijf Eiken stond vooraan om als pionier te gaan meedoen aan een proef. De basisscholen De Brakken en Sint Jozef zagen in het gereed komen van een nieuwe sportzaal bij de Jozef-school een ideale kans om ook te gaan meedoen. In het najaar van 2011 werd alles in organisatorische kannen en kruiken gebracht en vanaf 16 januari 2012 waren de eerste trainingen van Sport’sCool los.

gemiddeld 250 deelnemers
In de proefperiode tot aan de zomervakantie van 2012 hebben wekelijks 115 kinderen in 9 verschillende trainingsgroepen gesport. In het half jaar daarna gingen nog eens drie scholen meedoen en vanaf 2013 doen alle negen basisscholen in de gemeente mee. Nu nemen wekelijks gemiddeld 250 kinderen deel aan een naschoolse sportgroep van Sport'sCool.

De trainingen staan onder leiding van buurtsportcoaches die door de gemeente naar Sport’sCool zijn gedetacheerd. Ze worden geassisteerd door stagiair(e)s van het Leerbedrijf Sport van de gemeente en door vrijwilligers van sportclubs. De gemeente en de sporthalexploitanten Marcelissen en Van den Ouweland en De Schakel en De Boodschap dragen een flinke steen bij door de accommodatie voor dit naschoolse gebruik tegen gereduceerd tarief beschikbaar te stellen. Daardoor kunnen de kosten voor de deelnemers laag blijven.

De trainingen verlopen fantastisch. De kinderen dragen bijna altijd hun speciale Sport’sCool-shirt en doen fanatiek mee. Na de lessen van 60 tot 75 minuten zijn ze lekker moe en voldaan. Diverse Sport’sCool-groepen in dezelfde tak van sport spelen onderlinge wedstrijdjes of toernooien. Zo leren de kinderen een hoop van hun vaak nieuwe sport! Diverse kinderen vinden die sport zo leuk, dat ze na deze proefperiode gaan aansluiten bij de sportvereniging in die tak van sport.

opstap naar sportclub
Daardoor is Sport’sCool precies wat ze beoogde: een plek waar kinderen toekomen aan beweging én aan sportkennismaking met als doel doorstroming naar een sportclub. Daarom wisselt ook het sportaanbod per school ieder half jaar. Zo kunnen de kinderen met meerdere sporten in aanmerking komen. Willen ze zich toch concentreren op een sport, dan gaan ze naar de vereniging. Zo is Sport’sCool een mooie opstap naar hopelijk een langdurig lidmaatschap van een club.

mooie toekomst?
De toekomst voor Sport’sCool ziet er mooi uit. Zeker als de stichting zich ook op andere doelgroepen dan scholieren gaat richten. Dat is precies wat in de statuten van Sport’sCool staat: eraan bijdragen dat meer mensen in de gemeente Gilze en Rijen gaan voldoen aan beweegnormen en dat daardoor een meer gezonde, vitale en sociale samenleving ontstaat.

Sport'sCool Promotiefilm