WELKOMKINDEREN NASCHOOLSE SPORTVOLWASSENEN SPORT OP MAATINSCHRIJVEN & INLOGGENOVER SPORT'SCOOLCONTACT

Inschrijven & Inloggen

Sport op Maat

- Instructie
- Voorwaarden sportgroepen
  * Chaam
  * Gilze
Sport op Maat

Schrijf je nu in!

Inschrijven Sport op MaatSchrijf je nu in voor Sport op Maat

Chaam

Door inschrijving verklaart een deelnemer aan Sport op Maat van de Stichting Sport'sCool zich akkoord met de hieronder geformuleerde voorwaarden:

Algemene voorwaarden voor deelname aan Sport op Maat (Sportgroep Chaam)

  1. De deelnemer schrijft zich in voor Sport op Maat van de Stichting Sport'sCool voor een initële periode van 8 weken. Na het verstrijken van een periode wordt de inschrijving automatisch verlengd voor een nieuwe periode van 8 weken. Een inschrijving voor een nieuwe periode van 8 weken is onherroepelijk. Dit, voor onbepaalde tijd tot het moment waarop deelnemer zich uitschrijft.
     
  2. De deelnemer verplicht zich een eigen bijdrage te betalen aan de Stichting Sport'sCooldie via automatische incasso geïnd wordt in de door Sport'sCool vermelde weken. Deze eigen bijdrage kan alleen in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur van Sport'sCool, worden gerestitueerd.
     
  3. Het bestuur van Sport'sCool bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor Sport op Maat. De hoogte wordt vermeld bij de inschrijving waarvoor de deelnemer zich akkoord verklaart.
  4. Deelnemers dienen zich tijdens de trainings- en overige activiteiten te gedragen volgens de normen van goed sportgedrag. De trainers hebben het recht om de deelnemers daarop aan te spreken, hen te waarschuwen bij wangedrag en in het uiterste geval de toegang tot de trainingen te ontzeggen in geval van voortdurend wangedrag, zulks ter beoordeling van de trainer.

  5. Deelnemers dienen zichzelf te verzekeren voor ongevallen tijdens de sportactiviteit. De trainers zijn door Sport'sCool verzekerd tegen aansprakelijkheid.