WELKOMKINDEREN NASCHOOLSE SPORTVOLWASSENEN SPORT OP MAATINSCHRIJVEN & INLOGGENOVER SPORT'SCOOLCONTACT

Inschrijven & Inloggen

Sport op Maat

- Instructie
- Voorwaarden sportgroepen
  * Gilze
  * Rijen
  * Molenschot
  * Alphen / Chaam / Baarle-Nassau
Sport op Maat

Schrijf je nu in!

Inschrijven Sport op MaatSchrijf je nu in voor Sport op Maat

Alphen / Chaam / Baarle-Nassau

Door inschrijving verklaart een deelnemer aan Sport op Maat van de Stichting Sport'sCool zich akkoord met de hieronder geformuleerde voorwaarden:

Algemene voorwaarden voor deelname aan Sport op Maat (Sportgroep Alphen / Chaam / Baarle-Nassau)

 1. De deelnemer schrijft zich in voor Sport op Maat van de Stichting Sport'sCool voor een vastgestelde periode
   
 2. De inschrijving van de deelnemer geldt voor slechts één periode en is onherroepelijkIndien de deelnemer zich voor volgende periodes wil inschrijven, dient hij zich telkens opnieuw hiervoor in te schrijven.
   
 3. De deelnemer verplicht zich een eigen bijdrage te betalen aan de Stichting Sport'sCool die via automatische incasso geïnd wordt aan het begin van de periode. Deze eigen bijdrage kan alleen in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur van Sport'sCoolworden gerestitueerd.
   
 4. Het bestuur van Sport'sCool bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor Sport op Maat. De hoogte wordt vermeld bij de inschrijving waarvoor de deelnemer zich akkoord verklaart
 5. Deelnemers dienen zich tijdens de trainings- en overige activiteiten te gedragen volgens de normen van goed sportgedrag. De trainers hebben het recht om de deelnemers daarop aan te spreken, hen te waarschuwen bij wangedrag en in het uiterste geval de toegang tot de trainingen te ontzeggen in geval van voortdurend wangedrag, zulks ter beoordeling van de trainer.

 6. Deelnemers dienen zichzelf te verzekeren voor ongevallen tijdens de sportactiviteit. De trainers zijn door Sport'sCool verzekerd tegen aansprakelijkheid.