Cool2Bfit

In samenwerking met gemeente, GGD, fysiotherapie-, diëtiste-  en een psychologiepraktijk wordt jaarlijks een groep kinderen begeleid om te werken aan een gezonde leefstijl. De kinderen krijgen een beweegaanbod en worden individueel begeleid bij het streven naar een gezond gewicht. Uiteraard spelen de ouders een belangrijke rol. Zij worden gecoacht tijdens groepsbijeenkomsten met ouders en kinderen.

Cool2BFit

Duur Cool 2B Fit programma: 1,5 jaar bestaande uit 3 fasen. 

De intensieve fase (zes maanden) bestaat uit een leuk en afwisselend beweegprogramma, zeven bijeenkomsten van ouders en kinderen , individuele begeleiding en sporten/bewegen in samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders.

In de tweede fase van het programma (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen bij een lokale sportaanbieder om gezamenlijk te sporten/bewegen.

Fase 2 en bestaat uit een eenjarig coach-online project .

Meer informatie op de landelijke website van  Cool2BFit.

Zorgprofessionals

U en uw kind hoeven het niet alleen te doen. Een team van zorgprofessionals staat klaar om u en uw kind samen te begeleiden en te ondersteunen. Het team bestaat uit: diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut, sportcoach van de gemeente en natuurlijk u als ouder.

Vergoeding

De kosten wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is echter verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. Daarnaast is er een eigen bijdrage van € 150,00 voor het eerste jaar, die in 10 termijnen tijdens het eerste jaar van deelname betaald kan worden.  

Werving

De GGD speelt een belangrijke rol bij de werving en selectie van kinderen. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden benaderd. Zij melden zelf aan via de site van Cool2BFit. Elke ouder kan ook zichzelf aanmelden zonder dat de GGD daar een voorstel voor doet.  

Wij brengen via de nieuwsbrieven van de scholen in de ABG-gemeenten ouders op de hoogte stellen van dit project. Daarnaast komt er informatie op onze website en zal er via de gemeentepagina in het regionale krantje informatie gedeeld worden. 

Deelnemende professionals: 

De psycholoog verzorgt de intake, evaluaties, ouder/kinderbijeenkomsten en metingen (testen). 

De Kinderfysiotherapeut begeleidt de kinderen op motorisch gebied tijdens de beweeglessen, neemt motoriek- en conditietesten af.  Verder zoekt de kinderfysiotherapeut, indien gewenst, naar een geschikte sport voor het kind.
De kinderfysiotherapeut coördineert het project.

De Diëtist verzorgt de intake, evaluaties, ouder/kindbijeenkomsten en metingen.

De Sportcoaches verzorgen de beweeglessen.

De GGD werft deelnemers op basis van meet- en weeggegevens. Soms wordt er ook overleg gevoerd met de huisarts.

De Coördinator verzorgt werving, planning, contacten met ouders en is aanspreekpunt.

De Schoolleiding, IB’er en leerkrachten ondersteunen op verzoek het project.