Fit’sCool

In samenwerking met gemeente, GGD, fysiotherapie-, diëtiste-  en sportcoaches wordt jaarlijks een groep kinderen begeleid om te werken aan een gezonde leefstijl. De kinderen krijgen een beweegaanbod en worden individueel begeleid bij het streven naar een gezond gewicht. Uiteraard spelen de ouders een belangrijke rol. Zij worden gecoacht tijdens groepsbijeenkomsten met ouders en kinderen.

Zorgprofessionals

U en uw kind hoeven het niet alleen te doen. Een team van zorgprofessionals staat klaar om u en uw kind samen te begeleiden en te ondersteunen. Het team bestaat uit: diëtist, kinderfysiotherapeut, sportcoach van de gemeente en natuurlijk u als ouder.

Vergoeding

De kosten wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is echter verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. Daarnaast is er een eigen bijdrage van € 150,00, die in 10 maandelijkse termijnen betaald kan worden.

Werving

De GGD speelt een belangrijke rol bij de werving en selectie van kinderen. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden benaderd.

Wij brengen via de nieuwsbrieven van de scholen in de ABG-gemeenten ouders op de hoogte van dit project. Daarnaast komt er informatie op onze website en zal er via de gemeentepagina in het regionale krantje informatie gedeeld worden. 

Deelnemende professionals: 

De Kinderfysiotherapeut verzorgt de intake begeleidt de kinderen op motorisch gebied tijdens de beweeglessen, neemt motoriek- en conditietesten af.  Verder zoekt de kinderfysiotherapeut, indien gewenst, naar een geschikte sport voor het kind.
De kinderfysiotherapeut coördineert het project.

De Diëtist verzorgt de intake, evaluaties, ouder/kindbijeenkomsten en metingen.

De Sportcoaches verzorgen de beweeglessen en denkt samen met de kinderfysiotherapeut mee over een egeschikte sport voor het kind

De GGD werft deelnemers op basis van meet- en weeggegevens. Soms wordt er ook overleg gevoerd met de huisarts.

De Coördinator verzorgt werving, planning, contacten met ouders en is intern het aanspreekpunt voor alle betrokken professionals.

De Schoolleiding, IB’er en leerkrachten ondersteunen op verzoek het project.