Over ons

Bestuur

Voorzitter:
Aletta van der Veen
voorzittersportscool@gmail.com

Penningmeester:
Jeanne van de Groes
sportscoolpenningmeester@gmail.com

Secretaris:
Martin Gommers
sportscoolsecretaris@gmail.com

Leden:
Christ Rutten
Coen Backx
Maarten Hendriks
Cor Zijlmans

Op 2 januari 2012 is de Stichting Sport’sCool opgericht door drie directeuren van basisscholen uit Rijen en een beleidsmedewerker van de gemeente.In eerste instantie om een nieuw initiatief vorm te geven: Het aanbieden van naschoolse sport aan alle basisschoolleerlingen van de gemeente Gilze en Rijen onder professionele begeleiding van de sportcoaches (HBO-opgeleide leerkrachten lichamelijke opvoeding). Dat om voor vele jaren jongeren te stimuleren tot een gezonde en plezierige levensstijl. Inmiddels zijn nog 2 nieuwe projecten opgestart. T.w. Sport op Maat, Cool2BFit (voortaan ondergebracht onder de naam: Fit’sCool).

Missie Sport’sCool
Sport’sCool wil voor de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle Nassau dé organisatie zijn die innovatief en laagdrempelig sportaanbod organiseert voor doelgroepen, die (vooralsnog) niet of onvoldoende geactiveerd worden door andere sportaanbieders. Als niet-sportspecifieke en ideële stichting vervult Sport’sCool hierdoor een unieke rol in het sportstimulerende landschap van de gemeente(n).

Kraamkamer bij de gemeente
Omdat de gemeente Gilze en Rijen er hard naar streeft meer inwoners aan voldoende  sporten/bewegen te krijgen, zouden wij de gemeentelijke kraamkamer voor dat bewegen genoemd kunnen worden. De gemeente hanteert de landelijke  beweegnorm die zegt, dat volwassenen tenminste 2,5 uur per week en kinderen dagelijks (dus 7 dagen per week!) 1 uur per dag matig intensief zouden moeten bewegen.  Gelukkig hebben de kinderen gymlessen en zijn vaak lid van een sportclub. Maar dan nog halen de meesten de beweegnorm niet, dus liggen er kansen in het naschools sporten. In het tijdvak direct na school tot ongeveer half zes ’s middags doen weinig kinderen aan sport. In Gilze en Rijen heeft Sport’sCool het naschoolse sportaanbod op zich genomen. Vanaf 2016 geldt het aanbod in alle ABG gemeenten. De nieuwe sportzaal bij de St.Jozefschool in Rijen gaf de basisscholen De Brakken, Sint Jozef en Vijf Eiken  een uitgelezen kans om vanaf 16 januari 2012 gebruik te maken van het aanbod.

Naschoolse Sport
De naschoolse sportmomenten bieden de basisschooljeugd een brede oriëntatie op sporten en bewegen. Daarmee dragen deze activiteiten bij aan een brede motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen. Ze krijgen een gevarieerd aanbod aan oefeningen. Ze leren spelenderwijs van alles: samen spelen, weerbaarheid vergroten, respecteren van regels en omgaan met winst en verlies. Allemaal talenten die ze als volwassenen ook heel goed kunnen inzetten. In het naschoolse programma streven wij ernaar alle deelnemers vooral met plezier te laten bewegen, omdat dat de beste garantie biedt op ‘een leven lang sporten en bewegen’, het uiteindelijke doel van Sport’sCool.

Een groeiend aantal deelnemers
In de proefperiode tot aan de zomervakantie van 2012 hebben wekelijks 115 kinderen in 9 verschillende beweeggroepen gesport. In het half jaar daarna gingen nog eens drie scholen meedoen en vanaf 2013 nemen alle negen basisscholen in de gemeente deel. Vanaf 2016 zijn het alle 17 scholen uit de ABG gemeenten.

Begeleiding en accommodatie
De beweeglessen staan onder leiding van sportcoaches, die vanuit de gemeente naar Sport’sCool zijn gedetacheerd. Ze worden geassisteerd door stagiair(e)s van het Leerbedrijf Sport van de gemeente en door vrijwilligers van sportclubs. De gemeente en de sporthal exploitanten en ook  De Schakel dragen een flinke steen bij door de accommodatie voor dit naschoolse gebruik tegen gereduceerd tarief beschikbaar te stellen. Daardoor kunnen de kosten voor de deelnemers laag blijven.

Beleving
De trainingen verlopen fantastisch en de kinderen zijn na de lessen lekker moe en voldaan. Diverse Sport’sCool-groepen spelen onderlinge wedstrijdjes of toernooien. Nogal wat kinderen vinden sporten zo leuk, dat ze zich aanmelden bij een sportvereniging.

Opstap naar sportclub
Sport’sCool streeft beweging bij kinderen na met als doel doorstroming naar een sportvereniging. Door de variatie  komen de kinderen met meerdere sporten in aanraking. Willen ze zich toch concentreren op één sport, dan melden ze zich aan bij de betreffende vereniging. Zo is Sport’sCool een mooie opstap naar hopelijk een leven lang bewegen/sporten.

Het Sportkamp
De eerste editie heeft plaatsgevonden in mei 2019. Kinderen uit de groepen 5 en 6 van de basisscholen uit Galder, Alphen, Chaam en/of Baarle-Nassau konden zich inschrijven voor een driedaags (inclusief 2 overnachtingen) kamp in Rijen. Drie dagen lang deden de kinderen mee aan een door professionele sportcoaches georganiseerd sportief programma. Door de leuke activiteiten, maar ook door het trainen van sociale vaardigheden heeft zo’n kamp ook opvoedkundige waarde. “De kinderen moeten  immers met iedereen rekening houden”. Staf en kinderen waren zo enthousiast, dat dit kamp zeker nog een vervolg zal krijgen.

Toekomst
We hebben veel vertrouwen in de toekomst van Sport’sCool. Zeker als we ons ook op andere doelgroepen dan scholieren blijven richten. Volgens de statuten van Sport’sCool willen we: “Eraan bijdragen dat meer mensen in de gemeente Gilze en Rijen gaan voldoen aan de landelijke beweegnorm en dat daardoor een meer gezonde, vitale en sociale samenleving ontstaat.”
Deze doelstelling is inmiddels in alle ABG gemeenten de norm voor Sport’sCool.

Partners
Om ons doel zoveel mogelijk te kunnen bereiken, is de bijdrage (financieel, kennis en kunde) van onze partners bijzonder belangrijk. Onze partners vindt u terug in de balk onderaan onze openingspagina.

Voor meer informatie klik hier.

Verantwoordelijkheid
-Bij ziekte van een sportcoach zetten we een vervanger in. Mocht dit niet lukken, dan krijgt u van ons bericht, dat de les niet door kan gaan. 
-Indien de sportruimte een keer bezet is, wijken we uit naar een buitenlocatie (meestal zal dat de speelplaats van de school zijn).
-Als lessen door externe, niet door Sport’sCool te beïnvloeden factoren, niet kunnen doorgaan, wordt het vooraf betaalde inschrijfgeld niet vergoed.
-Kan een kind incidenteel niet meedoen, dan verwachten we afmelding bij de betrokken sportcoach.